Kế hoạch bảo đảm VSATTP năm học 2017 - 2018

Thứ tư - 08/11/2017 12:26

 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG                 

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN

Số: 06/KH-MN.HS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do -Hạnh phúc

Phú Lãm , ngày 19 tháng  9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm năm học 2017 -2018

 

- Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Căn cứ Nghị định sơ 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y Tế;

- Căn cứ Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012của Bộ Y Tế quy định điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất , kinh doanh thực phẩm;

- Căn cứ Thông tư  30/2012/TT-BYT ngày 05 /12 /2012của Bộ Y Tế quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất , kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;

- Căn cứ Thông tư  47/2014/TT-BYT ngày 11 /12 /2012của Bộ Y Tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Trường mầm non Hương Sen Năm học 2017-2018,

Nhằm đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP),  Bộ phận Y trế Trường Mầm non  Hương Sen  xây dựng kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm  năm học 2017 - 2018  như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các qui định của pháp luật về VSATTP trong trường học.

Đảm bảo VSATTP trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm.

CB-GV-NV  thực hiện nghiêm túc các qui định về VSATTP, tham gia tuyên truyền về VSATTP.

II. Nội dung:

          1. Đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn.

          2. Đảm bảo vệ sinh trong chế biến, lưu mẫu thực phẩm 24h.

          3. Đảm bảo chất lượng bữa ăn, vệ sinh cá nhân trẻ.

          4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

III. Biện pháp:

1. Đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm an toàn

Hợp đồng  để cung ứng về nguồn thực phẩm sạch đảm bảo chất lượng VSATTP ngay từ đầu năm học.

Kiểm tra chất lượng thực phẩm hàng ngày trước khi ký giao - nhận để phòng tránh ngộ độc thức ăn.

2. Đảm bảo vệ sinh trong chế biến, lưu mẫu thực phẩm 24h

Kiểm tra các đồ dùng bán trú đảm bảo chất lượng theo qui định của ngành (Số lượng đồ dùng đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu).

Kiểm tra bộ phận cấp dưỡng về việc thực hiện các qui định: Quy trình chế biến theo bếp ăn 1 chiều, trang phục nhà bếp và thực hiện 10 nguyên tắc vàng về VSATTP.

Kiểm tra thường xuyên VSATTP: Bếp ăn, chất lượng thực phẩm dụng cụ chế biến, lưu mẫu thức ăn hàng ngày và các hoạt động chăm sóc trẻ.

Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày về số lượng, các món ăn trong ngày, có dán nhãn niêm phong cho các hộp đựng mẫu thức ăn.

Các dụng cụ chế biến, đồ dùng của trẻ  phải được vệ sinh, hấp sấy theo đúng quy định.

Kiểm tra nguồn nước sạch và các công trình thoát nước để xử lý kịp thời, kiểm tra chất lượng nguồn nước phục vụ cho nhà trường theo định kỳ.

Kiểm tra công tác bán trú trong năm học theo kế hoạch của trường, thường xuyên kiểm tra công tác chế biến món ăn của nhà bếp.

Đảm bảo chế độ lưu giữ thức ăn qua 24h.

Thực hiện đúng yêu cầu sổ kiểm thực 3 bước.

3. Đảm bảo chất lượng bữa ăn, vệ sinh cá nhân trẻ

Kiểm tra vệ sinh môi trường, để tạo cảnh quan môi trường luôn sạch, đẹp đảm bảo VS.

Kiểm tra việc vệ sinh cá nhân của trẻ: chuẩn bị phòng ăn, rửa tay trước khi ăn, giáo viên đeo khẩu trang y tế khi cho trẻ ăn.

Chăm sóc bữa ăn cho trẻ, cho trẻ ăn hết suất ăn, công tác vệ sinh sau khi ăn.

4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác VSATTP đến CBGVNV trong trường về "Pháp lệnh VSATTP”, “Luật An toàn thực phẩm” và các văn bản hướng dẫn của UBND thành phố, Sở GD&ĐT và Y tế.

Giáo dục cho trẻ có thói quen vệ sinh trong ăn uống thông qua các hoạt động giáo dục hàng ngày ở trường như: lao động tự phục vụ, giữ vệ sinh trường-lớp, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và các hành vi văn minh nơi công cộng, tạo môi trường thân thiện trong trường học.

Y tế thường xuyên triển khai phòng, chống các dịch bệnh trong trường học.

 Trên đây là kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của trường  Mầm non Hương Sen  năm học 2017 -2018.

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VSATTP HÀNG THÁNG

Năm học: 2017 - 2018

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

08/2017

- KT VS môi trường, các trang thiết bị đồ dùng bán trú để mua sắm, bổ sung.

- Hợp đồng về cung ứng nguồn thực phẩm đảm bảo VSATTP.

- Thiết lập và ghi chép đầy đủ theo yêu cầu sổ kiểm thực 3 bước và chế độ lưu mẫu thức ăn 24h.

- Hướng dẫn các lớp làm ký hiệu đồ dùng cá nhân của trẻ để đảm bảo công tác vệ sinh.

 

09/2017

- KT các điều kiện đảm bảo VSATTP ở bếp ăn: VS bếp, dụng cụ chế biến.

- Kiểm tra giờ ăn trưa lớp A2, B2, C2.

- Kiểm tra đồ dùng bán trú của  học sinh (Ca cốc, khăn mặt…).

- Kiểm tra sổ kiểm thực 3 bước và chế độ lưu mẫu thức ăn 24h.

- Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên  trong và bên ngoài lớp học

 

10/2017

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn chín 24h

-  Kiểm tra ghi chép theo yêu cầu sổ kiểm thực 3 bước và chế độ lưu mẫu thức ăn 24h.

- Kiểm tra giờ ăn trưa của trẻ lớp A1, B1, C1

- Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học.

 

11/2017

- KT VSATTP: tiếp nhận thực phẩm, qui trình chế biến, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng bán trú.

- Kiểm tra giờ ăn trưa lớp A3, B3, D

- Kiểm tra lưu mẫu thức ăn chín 24h.

- Kiểm tra sổ kiểm thực 3 bước và chế độ lưu mẫu thức ăn 24h.

-  Theo dõi phòng chống dịch bệnh, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

 

12/2017

- KT VSATTP: tiếp nhận thực phẩm, qui trình chế biến, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng bán trú.

Kiểm tra sổ sách nhà bếp.

- Kiểm tra giờ ăn trưa lớp A2, B2, C2.

-Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học.

- Kiểm tra chia định lượng thức ăn cho trẻ.

 

01/2018

- KT VSATTP: tiếp nhận thực phẩm, qui trình chế biến, vệ sinh dụng cụ, đồ dùng bán trú.

- Kiểm tra giờ ăn trưa lớp A1, B1, C1.

- Kiểm tra công tác thực hiện VSATTP nhà bếp, lớp học.

-Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học.

- Theo dõi thực đơn cho trẻ ăn hàng ngày..

- KT tổng vệ sinh đồ dùng bán trú chuẩn bị nghỉ tết.

 

02/2018

- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết.

- KT vệ sinh môi trường, bếp ăn, các đồ dùng bán trú và các điều kiện khác sau nghỉ tết.

-Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học.

 

03/2018

- KT nguồn cung ứng thực phẩm phòng chống dịch bệnh.

- Kiểm tra sơ chế thực phẩm cho trẻ.

- Kiểm tra giờ ăn trưa lớp A3, B3, D

- Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học.

 

04/2018

- Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học.

- Kiểm tra công tác thực hiện VSATTP nhà bếp, lớp học.

- Kiểm tra sổ sách nhà bếp.

- Kiểm tra quy trình pha sữa cho trẻ.

 

05/2018

- Theo dõi lịch vệ sinh đồ dùng, vệ sinh cá nhân của trẻ, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài lớp học.

- Kiểm tra chế biến thức ăn cho trẻ.

- Báo cáo tổng kết.

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH        

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Thị Thanh Nhàn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đội ngũ giáo viên

  Đội ngũ giáo viên trường Mầm non Hương Sen năng động, yêu nghề, sáng tạo, chuẩn mực, có trình độ chuyên môn và nhiều kinh nghiệm giáo dục mầm non, tốt nghiệp các trường sư phạm: trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành mầm non. Giáo viên nhà trường được đào tạo chuyên sâu về...

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây