Thực đơn tháng 11/2019

          UBND QUẬN HÀ ĐÔNG                                     
TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN                                                               
THỰC ĐƠN TUẦN 1 – THÁNG 11/2019
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa phụ
(15h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt bò rau cải
- Tráng miệng: Caramen
Cháo gà bí đỏ Sữa bột - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt bò rau cải
- Tráng miệng: Caramen
Sữa bột Cháo gà bí đỏ
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Phở bò Sữa bột - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa bột Phở bò
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Cháo chim câu đậu xanh Sữa chua - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa chua Cháo chim câu đậu xanh
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bầu xanh
- Tráng miệng: Nước cam
Bún ngan Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bầu xanh
- Tráng miệng: Nước cam
  Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt ngan xào lăn
- Canh thịt nạc băp cải
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Sữa chua
Súp gà ngô nấm Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa bột Súp gà ngô nấm
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh bầu nấu ngao
Cháo thịt bò đậu xanh Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh bầu nấu ngao
Sữa bột Cháo thịt bò đậu xanh
 
THỰC ĐƠN TUẦN 2 – THÁNG 11/2019
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa phụ
(15h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Xúc xích chiên
- Canh thịt gà bí xanh
- Tráng miệng: Caramen
Phở bò Sữa bột - Cơm gạo tám
- Xúc xích chiên
- Canh thịt gà bí xanh
- Tráng miệng: Caramen
Sữa bột Phở bò
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo lươn Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa bột Cháo lươn
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc khoai tây, cà rốt
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Bún ngan Sữa chua - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc khoai tây, cà rốt
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa chua Bún ngan
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Nước cam
Súp gà ngô nấm Sữa bột - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Nước cam
Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí xanh
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Sữa chua
Cháo sườn bí đỏ Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa bột Cháo sườn bí đỏ
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt bò bí đỏ
Cháo gà Sữa bột - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt bò bí đỏ
Sữa bột Cháo gà


 
THỰC ĐƠN TUẦN 3 – THÁNG 11/2019
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa phụ
(15h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Caramen
Phở gà Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Caramen
Sữa bột Phở gà
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Khoai tây chiên
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo chim câu đậu xanh Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Khoai tây chiên
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa bột Cháo chim câu đậu xanh
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Bún ngan Sữa chua - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai vim
- Canh bầu nấu ngao
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Nước cam
Súp gà ngô nấm Sữa bột - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Nước cam
Sữa bột Súp gà ngô nấm
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt vịt xào lăn
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Sữa chua
Mỳ thịt bò rau cải Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt vịt xào lăn
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa bột Mỳ thịt bò rau cải
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh thịt bò bắp cải
Cháo thịt nạc rau củ Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh thịt bò bắp cải
Sữa bột Cháo thịt nạc rau củ

 
THỰC ĐƠN TUẦN 4 – THÁNG 11/2019
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa phụ
(15h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt vịt xào lăn
- Canh thịt bò bí đỏ
- Tráng miệng: Caramen
Cháo sườn rau củ Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt vịt xào lăn
- Canh thịt bò bí đỏ
- Tráng miệng: Caramen
Sữa bột Cháo sườn rau củ
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Bún riêu cua Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa bột Bún riêu cua
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Súp gà ngô nấm Sữa chua - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí đỏ
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Nước cam
Phở bò Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Nước cam
Sữa bột Phở bò
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Xúc xích chiên
- Canh thịt bò rau ngót
- Tráng miệng: Sữa chua
Cháo chim câu đậu xanh Sữa bột - Cơm gạo tám
- Xúc xích chiên
- Canh thịt bò rau ngót
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa bột Cháo chim câu đậu xanh
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc rau cải
Cháo gà Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc rau cải
Sữa bột Cháo gà

 
THỰC ĐƠN TUẦN 5 – THÁNG 11/2019
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa phụ
(15h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt vịt xào lăn
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Caramen
Mỳ thịt bò rau cải Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt vịt xào lăn
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Caramen
Sữa bột Mỳ thịt bò rau cải
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Phở bò Sữa bột - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bắp cải xào
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa bột Phở bò
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Cháo chim câu đậu xanh Sữa chua - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa chua Cháo chim câu đậu xanh
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bầu xanh
- Tráng miệng: Nước cam
Bún ngan Sữa bột - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Khoai tây xào cà rốt
- Canh thịt nạc bầu xanh
- Tráng miệng: Nước cam
Sữa bột Bún ngan
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Sữa chua
Súp gà ngô nấm Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa bột Súp gà ngô nấm
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh bầu nấu ngao
Cháo thịt bò đậu xanh Sữa bột - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh bầu nấu ngao
Sữa bột Cháo thịt bò đậu xanh                                

  Ý kiến bạn đọc

Mục tiêu đào tạo

  Nơi trẻ thơ phát triển vẹn toàn Là những người hoạt động lâu năm trong ngành giáo dục, chúng tôi hiểu rằng 2 đến 6 tuổi là khoảng thời gian quan trọng nhất của trẻ thơ, thời điểm mà trí thông minh, sự sáng tạo cũng như sự lớn lên về thể chất của bé được phát triển cao nhất . Mỗi bé...

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây