Thực đơn tháng 7/2018

Thực đơn tháng 7/2018

                PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG                                     
                TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
TUẦN 1
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt bò đậu xanh Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Cháo thịt bò đậu xanh
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh xương thịt bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Chè đậu xanh hạt sen Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh xương thịt bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare Chè đậu xanh hạt sen
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Đậu quả xào cà rốt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Mỳ thịt vịt Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Đậu quả xào cà rốt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh thịt nạc nấu bầu
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Súp gà ngô nấm Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare Súp gà ngô nấm
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Bún bò Sữa chua - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc bí đỏ
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Cháo thịt nạc  cà rốt Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare Cháo thịt nạc cà rốt
                   PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG                                     
                   TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
                                                                                                     TUẦN 2                                 
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Chè khoai lang đậu xanh Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Chè khoai lang đậu xanh
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Mỳ thịt bò rau thơm Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc nấu chua
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Cháo vịt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa Metacare Cháo vịt
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Tôm thịt xào ngũ sắc
- Su su xào cà rốt
- Canh thịt nạc nấu bầu
- Tráng miêng: Dưa hấu
Bún gà Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Tôm thịt xào ngũ sắc
- Su su xào cà rốt
- Canh thịt nạc nấu bầu
- Tráng miêng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc mồng tơi
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh giá thịt nạc nấu chua
- Tráng miêng: Chuối tiêu
Chè đậu xanh hạt sen Sữa
chua
- Cơm gạo tám
- Thị bò xào ngũ sắc
- Canh giá thịt nạc nấu chua
- Tráng miêng: Chuối tiêu
Sữa
chua
Chè đậu xanh hạt sen
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt nạc bí đỏ Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Cháo thịt nạc bí đỏ                   PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG     
                 TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
TUẦN 3
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt bò đậu xanh Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Cháo thịt bò đậu xanh
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Súp gà ngô nấm Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare      Súp gà ngô nấm
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Su hào xào cà rốt
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Sữa chua
Chè đậu xanh hạt sen Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Su hào xào cà rốt
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa
 Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh thịt nạc mồng tơi
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt gà xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo tôm thịt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Cháo tôm thịt
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh cua đồng mồng tơi
- Trángmiệng: Chuối tiêu
Mỳ thịt gà rau thơm Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh cua đồng mồng tơi
- Trángmiệng: Chuối tiêu
Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh thịt nạc bí xanh
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc khoai tây cà rốt
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt nạc rau củ Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc khoai tây cà rốt
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Cháo thịt nạc rau củ
                                   


  


 
 


                 PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG     
                 TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
TUẦN 4
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Su su, cà rốt xào
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Dưa hấu
Mỹ thịt bò rau thơm Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Su su, cà rốt xào
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Mỳ thịt bò rau thơm
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Chè đậu xanh hạt sen Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh thịt nạc mồng tơi
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Sữa chua
Cháo tôm thịt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa
Metacare
Cháo tôm thịt
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Súp gà ngô nấm Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí đỏ
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Chè khoai lang đậu xanh Sữa chua - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa chua Chè khoai lang đậu xanh
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt nạc cà rốt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Cháo thịt nạc cà rốt


 

  Ý kiến bạn đọc

Giới Thiệu Chung

     Trường mầm non Hương Sen được thành lập ngày 30/05/2016 với 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên; hơn 300 trẻ thuộc 3 nhóm lớp. Trường mầm non nằm trong khu dân cư an ninh, trật tự, cách xa tuyến đường lớn, giao thông thuận lợi. Trường chú trọng vào môi trường học thân thiện, năng...

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây