PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN

Thực đơn tháng 7/2018

Thực đơn tháng 7/2018

                PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG                                     
                TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
TUẦN 1
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt bò đậu xanh Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc rau cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Cháo thịt bò đậu xanh
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh xương thịt bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Chè đậu xanh hạt sen Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh xương thịt bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare Chè đậu xanh hạt sen
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Đậu quả xào cà rốt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Mỳ thịt vịt Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Đậu quả xào cà rốt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh thịt nạc nấu bầu
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Súp gà ngô nấm Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare Súp gà ngô nấm
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Bún bò Sữa chua - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc bí đỏ
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Cháo thịt nạc  cà rốt Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare Cháo thịt nạc cà rốt
                   PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG                                     
                   TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
                                                                                                     TUẦN 2                                 
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Chè khoai lang đậu xanh Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh thịt nạc bắp cải
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Chè khoai lang đậu xanh
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Mỳ thịt bò rau thơm Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc nấu chua
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Cháo vịt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa Metacare Cháo vịt
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Tôm thịt xào ngũ sắc
- Su su xào cà rốt
- Canh thịt nạc nấu bầu
- Tráng miêng: Dưa hấu
Bún gà Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Tôm thịt xào ngũ sắc
- Su su xào cà rốt
- Canh thịt nạc nấu bầu
- Tráng miêng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc mồng tơi
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh giá thịt nạc nấu chua
- Tráng miêng: Chuối tiêu
Chè đậu xanh hạt sen Sữa
chua
- Cơm gạo tám
- Thị bò xào ngũ sắc
- Canh giá thịt nạc nấu chua
- Tráng miêng: Chuối tiêu
Sữa
chua
Chè đậu xanh hạt sen
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt nạc bí đỏ Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Cháo thịt nạc bí đỏ                   PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG     
                 TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
TUẦN 3
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt bò đậu xanh Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh sườn bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Cháo thịt bò đậu xanh
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Súp gà ngô nấm Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Canh thịt nạc bí đỏ
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare      Súp gà ngô nấm
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Su hào xào cà rốt
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Sữa chua
Chè đậu xanh hạt sen Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Su hào xào cà rốt
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa
 Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh thịt nạc mồng tơi
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt gà xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo tôm thịt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa Metacare Cháo tôm thịt
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh cua đồng mồng tơi
- Trángmiệng: Chuối tiêu
Mỳ thịt gà rau thơm Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt bò om nấm
- Canh cua đồng mồng tơi
- Trángmiệng: Chuối tiêu
Sữa chua - Cơm gạo tám
- Thịt gà sốt me
- Canh thịt nạc bí xanh
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc khoai tây cà rốt
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt nạc rau củ Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc khoai tây cà rốt
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Cháo thịt nạc rau củ
                                   


  


 
 


                 PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG     
                 TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
THỰC ĐƠN THÁNG 7/2018
TUẦN 4
Thời
gian
MẪU GIÁO NHÀ TRẺ
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa chiều
(14h30’)
Bữa trưa
(10h30’)
Bữa phụ
(14h30’)
Bữa chiều
(15h30’)
Thứ 2 - Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Su su, cà rốt xào
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Dưa hấu
Mỹ thịt bò rau thơm Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Su su, cà rốt xào
- Canh xương hom bí đỏ
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Mỳ thịt bò rau thơm
Thứ 3 - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Chè đậu xanh hạt sen Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Cá quả kho tộ
- Canh thịt nạc rau ngót
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa Metacare - Cơm gạo tám
- Thịt nạc vai rim
- Canh thịt nạc mồng tơi
Thứ 4 - Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Sữa chua
Cháo tôm thịt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Trứng thịt đảo bông
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Sữa chua
Sữa
Metacare
Cháo tôm thịt
Thứ 5 - Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Súp gà ngô nấm Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt bò xào ngũ sắc
- Canh thịt nạc mồng tơi
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt gà om nấm
- Canh thịt nạc bí đỏ
Thứ 6 - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Chè khoai lang đậu xanh Sữa chua - Cơm gạo tám
- Tôm rim thịt
- Bí đỏ xào tỏi
- Canh thịt nạc, giá đỗ nấu chua
- Tráng miệng: Chuối tiêu
Sữa chua Chè khoai lang đậu xanh
Thứ 7 - Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Cháo thịt nạc cà rốt Sữa
Metacare
- Cơm gạo tám
- Thịt nạc sốt cà chua
- Canh thịt nạc bí xanh
- Tráng miệng: Dưa hấu
Sữa
Metacare
Cháo thịt nạc cà rốt


 

  Ý kiến bạn đọc

Thực đơn hàng ngày

Nhà trẻ

Trưa
 • Cơm tám
 • Trứng thịt đảo bông
 • Canh mồng tơi nấu cua đồng
Chiều
 • Cơm tám
 • Tôm rim thịt
 • Canh thịt nạc bắp cải
 • Sữa chua

Mẫu giáo

Trưa
 • Cơm tám
 • Trứng thịt đảo bông
 • Canh mồng tơi nấu cua đồng
Chiều
 • Cháo tôm thịt
 • Sữa chua

Video Clips

Liên kết hữu ích

Hoạt động bé

Điện thoại

 • Trường Mầm non Hương Sen
  02432005407

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập29
 • Hôm nay643
 • Tháng hiện tại4,345
 • Tổng lượt truy cập222,835
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây