Mầm non Hương Sen

https://mnhuongsen.pgdhadong.edu.vn


KÉ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019
DSC 5849
PHÒNG GD&ĐT QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SEN
Số:    /KH-MNHS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Hà Đông, ngày 23 tháng 05 năm 2018

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
 NĂM HỌC 2017 - 2018

Căn cứ Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13 tháng 04 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019.
Căn cứ Công văn số 1696/SGDĐT-QLT ngày 10 tháng 05 năm 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 trường tiểu học ngoài công lập và lớp 6 trường trung học cơ sở ngoài công lập năm học 2018-2019.
Căn cứ Kế hoạch số164/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tuyển sinh ngày 11 tháng 05 năm 2018 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019.
Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên;
Căn cứ số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn phường,
Trường Mầm non Hương Sen xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và trên địa bàn phường Phú Lãm và phường Phú Lương nói chung.
- Nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
2. Yêu cầu
- Tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
II. Nội dung cụ thể
 1. Số lượng tuyển sinh: 355 trẻ.
STT Năm sinh Đơn vị tính Số lượng trẻ cũ chuyển lên Số lượng tuyển sinh mới Tổng số
1 2013 Trẻ 120 0 120
2 2014 Trẻ 92 8 100
3 2015 Trẻ 42 18 60
4 2016 Trẻ 0 40 40
Tổng số trẻ tuyển sinh: 254 66 320
 
 1. Đối tượng tuyển sinh:
Tuyển sinh các trẻ có độ tuổi từ 2 – 6 tuổi hiện đang sinh sống trên địa bàn phường Phú Lãm và phường Phú Lương.
    b. Tuyến tuyển sinh:
      - Tổ 1 Phú Lương
      - Tổ 9 Phú Lãm
      - Chung cư PCC1
    c. Thời gian tuyển sinh: 
        Từ ngày 13/07/2018 đến ngày 18/07/2018.
     2.   Cơ sở vật chất
     - Kiểm kê tài sản cuối năm học, rà soát cơ sở vật chất thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi để lên kế hoạch mua sắm năm học mới.
    - Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức tuyển sinh và chào mừng năm học mới.
      3.  Đội ngũ giáo viên, nhân viên.
          Căn cứ vào số trẻ đăng ký ra lớp và số phòng học, nhà trường đề nghị xin thêm giáo viên đủ theo quy định.  Sắp xếp, phân công giáo viên đảm bảo tỉ lệ cô/trẻ, theo qui định của Điều lệ trường mầm non.
     4.   Kiến nghị đề xuất.
     -  Đề xuất với ban văn hóa thông tin phường tuyên truyền, thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường đến đông đảo các bậc phụ huynh trên địa bàn; vận động trẻ 5 tuổi đến trường theo đúng đề án phổ cập giáo dục mầm non của Sở GD&ĐT.
      - Ban Chấp hành đoàn trường phối hợp với Ban tuyển sinh hướng dẫn các thủ tục đăng ký hồ sơ tuyển sinh trực tuyến cho các bậc phụ huynh một cách nhanh chóng, hợp lý.
     5.   Công tác học hè.
     - Sắp xếp giảm bớt số cháu/ lớp trong hè .
     - Phân công và bố trí ít nhất 2 GV/ lớp.
     - Đảm bảo an toàn 100% cho trẻ.
      - Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống bệnh dịch, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.     
      - Quan tâm đến các chế độ đãi ngộ đối với giáo viên nhân viên đi làm hè và bố trí cho GV được nghỉ hè (ưu tiên GV, NV có bầu và nuôi con dưới 12 tháng nhà trường  bố trí sắp xếp được nghỉ nhiều hơn so với các giáo viên khác để GV, NV được nghỉ ngơi tái lại sức lao động ).
     - 100% phụ huynh học sinh có đơn tự nguyện cho trẻ học hè tại nhà trường.
     - Giáo viên nhân viên nhà trường tự nguyện viết đơn xin làm hè và thực hiện đầy đủ quy định của Ngành giáo dục mầm non.
    - Các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh của nhà trường nghiêm túc chấp hành đúng nội quy về thời gian, phương thức tuyển sinh theo kế hoạch của PGD và trường đã đề ra.
    6.    Tuyển sinh trực tuyến.
Giai đoạn 1: Đăng ký tuyển sinh trực tuyến đối với trẻ 5 tuổi (Từ ngày 04/07/2018 đến ngày 06/07/2018)
Bước 1: Ngày 04/07/2018 đến ngày 06/07/ 2018. Cha mẹ có con 5 tuổi trong diện đúng tuyến, khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến qua máy tính, IPAD có kết nối Internet tại gia đình hoặc nơi có máy tính kết nối Internet theo địa chỉ trang Web:
http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
- Nếu phụ huynh không có khả năng đăng ký trực tuyến tại gia đình, có thể đến trường Mầm non Hương Sen để cán bộ tuyển sinh nhà trường tư vấn, hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến.
Bước 2: Sau khi đăng ký trực tuyến xong, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân (trường hợp phụ huynh học sinh không có địa chỉ hộp thư cá nhân, phụ huynh nhập địa chỉ email mnhuongsen-hadong@hanoiedu.vn để nhận và in "phiếu đăng ký tuyển sinh thành công").
Giai đoạn 2: Đăng ký tuyển sinh trực tiếp và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh (từ ngày 13/07/2018 đến ngày 18/07/2018)
- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh mà phụ huynh đã đăng ký thành công trực tuyến theo đúng khung thời gian (Từ 04/07/2018 – 06/07/2018). Đối với những trường hợp phụ huynh không đăng ký tuyển sinh trực tuyến theo khung thời gian từ 04- 06/07, nhà trường vẫn tiếp nhận hồ sơ và cập nhật thông tin của học sinh vào hệ thống phần mềm và cho phép phụ huynh đúng tuyến tham gia xét tuyển từ ngày 13/07 đến ngày 18/7 theo quy định.
Thời gian nhận hồ sơ:
+ Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
+ Buổi chiều: từ 13h30h đến 17h30 các ngày trong tuần (cả thứ 7, chủ nhật)

Địa điểm nhận hồ sơ:  Trường Mầm Non Hương Sen - Tổ dân phố số 9 khu Man Bồi – Phường Phú Lãm.
* Lưu ý đối với Hội đồng tuyển sinh:
 • Cán bộ tuyển sinh :
- Chuẩn bị đầy đủ hệ thống máy tính, hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến (nếu có)
- Tiếp nhận hồ sơ khi CMHS đến đăng ký. Khi tiếp nhận hồ sơ của trẻ, CBtuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, kiểm tra kỹ sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu.
-  Kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh, nếu đủ và hợp lệ thì tiếp nhận.
- Nếu có trường hợp đề nghị đính chính thông tin của học sinh, CBTS lập danh sách và bàn giao cho Trưởng ban tuyển sinh.
- Cuối ngày bàn giao hồ sơ và Danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh.
 • Trưởng ban tuyển sinh: Sử dụng phần mềm quản trị ESAM để:
 • Nhập mới học sinh đăng ký
 • Sửa chữa thông tin học sinh đã đăng ký (nếu có đề nghị đính chính).
Trong quá trình tuyển sinh có thắc mắc, khó khăn, cán bộ tuyển sinh thông báo tới đồng chí Hiệu trưởng để có giải pháp kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh.
III. Tổ chức thực hiện
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2018 - 2019 gồm có:
 1. Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - P.Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch
 3. Bà Bùi Thị Giang - P.Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch
 4. Bà Dương Diệu Linh – Kế toán - Thư ký
 5. Bà Lưu Thị Ái Vân – Giáo viên - Uỷ viên
 6. Bà Đặng Thị Quyến – Giáo viên - Uỷ viên
Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh đã đề ra, không gây phiền hà, phức tạp cho phụ huynh học sinh. Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường được thông báo rộng rãi và niêm yết công khai tại trường.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019 của trường Mầm non Hương Sen. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phản ánh kịp thời lên ban tuyển sinh để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- UBND phường (để b/c);
- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (để b/c);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 
Trần Thị Thanh Nhàn
 
         
           
           
           
           
       

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây